استخدام در پایگان
به جمع موفق‌ها بپیوندید!

استخدام در پایگان برای شکوفایی خلاقیت‌ها و توان‌مندی‌های خود، هرآینه فرصت پیوستن به پایگان برای شما وجود دارد. با توجه به گستردگی فعالیت‌های این گروه، دانش‌آموختگان و متخصصان حوزه‌های مختلف، می‌توانند دانش و پشتکار خود را در محیط پویا و پر جوش و خروش پایگان به کارگیرند.


در پایگان، نیروی انسانی توانمند و پرانگیزه مهم‌ترین سرمایه به‌شمار می‌آید. باور داریم آنچه ما را در اوج نشانده سرمایه‌ی انسانی متخصص و كارآمدی است كه در كنار هم در محیطی پویا و دوستانه در مسیر هدف مشتركمان، «ارائه بهترین راهكارها، محصولات و خدمات به مشتریان» پیش می‌رویم.


استخدام در پایگان اگر فردی خلاق، سخت‌كوش و نتیجه‌گرا هستید كه از چالش‌های جدید لذت می‌برید.

استخدام در پایگان اگر می‌خواهید در كار، محیط كاری و جامعه خود تاثیرگذار باشید.

استخدام در پایگان اگر می‌خواهید در فضایی فعال، قاعده‌مند و صمیمی توانایی‌های خود را شكوفا كنید.

استخدام در پایگان اگر به دنبال یك مسیر حرفه‌‌ای هستید كه الهام‌بخش رشد و پویایی‌تان باشد.


در خانواده پایگان جایی برای شما هست.