تماس با پایگان
پایگان پایگان دفتر مرکزی :
پایگان تهران، خیابان طالقانی غربی، بعد از میدان فلسطین، خیابان فریمان، کوچه ملک، پلاک 16، واحد 2، انتشارات پايگان

واحد پشتیبانی واحد پشتیبانی :
واحد پشتیبانی ٦٦٤٦٥١٢٤ (داخلی ١) واحد پشتیبانی www.poshtibani.biz واحد پشتیبانی Javab24@gmail.com

واحد سرویس خرید و فروش اینترنتی واحد سرویس خرید و فروش اینترنتی :
واحد سرویس خرید و فروش اینترنتی ٦٦٤٦٥١٢٤ (داخلی ٢) - ٦٦٤٦٤٧٩٠ واحد سرویس خرید و فروش اینترنتی ٦٦٤٧٥٣٤٨ واحد سرویس خرید و فروش اینترنتی support@payeganltd.com

واحد همکاری در فروش واحد همکاری در فروش :
واحد همکاری در فروش ٦٦٤٦٥١٢٤ (داخلی ٣) واحد همکاری در فروش payegansetap@gmail.com

واحد تجهیزات امنیتی واحد تجهیزات امنیتی :
واحد تجهیزات امنیتی ٦٦٤٧٥٣٤٢ واحد تجهیزات امنیتی ٦٦٤٦٧٢٣٥ واحد تجهیزات امنیتی www.payeganco.com واحد تجهیزات امنیتی info@payeganco.com
تماس با :
نام :
متن پیام :